Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rehabilitacja kompleksowa

Email Drukuj PDF

Rehabilitacja kompleksowa – czasem musimy napisać historię naszego życia na nowo!

Życie Michała całkowicie się odmieniło!
Pan Michał na skutek problemów neurologicznych ma częściowo niewładną jedną stronę ciała. Ze względu na swoją niepełnosprawność, mimo ukończenia studiów, długo nie mógł znaleźć pracy. Duże nadzieje wiązał z udziałem w projekcie „Rehabilitacja kompleksowa”. Trafił do ośrodka w Nałęczowie. Skończył tu dwa szkolenia: pracownik biurowy i archiwista oraz odbył kurs komputerowy. Zdał egzaminy i otrzymał wymagane certyfikaty. Dzięki nowym kwalifikacjom w niecały miesiąc po ukończeniu programu rozpoczął pracę w jednej z działających na terenie Lubelszczyzny sieci piekarni na stanowisku pracownik biurowy. Jego życie całkowicie się odmieniło. Przeprowadził się z małej miejscowości do Lublina, gdzie wynajmuje teraz mieszkanie. Znalazł też swoją drugą połowę i snuje plany na przyszłość.

Więcej…
 

Komunikat

Email Drukuj PDF

04.05.2021- PCPR nieczynny

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 07/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom PCPR w Myślenicach – informuję, iż w dniu 04 maja 2021 r. (wtorek) PCPR będzie nieczynny.

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR w Myślenicach

 

Informacja

Email Drukuj PDF

INFORMACJA O GODZINACH PRACY PCPR W DNIU 02.04.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach czynne będzie w godzinach od 7.30 do 12.00

 

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program "Aktywny samorząd"

Email Drukuj PDF

Logo SOW MałopolskaPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że już od 01 marca 2021 roku można złożyć wnioski o dofinasowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.

 System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz, szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala on na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, bada skuteczność wydatkowania środków PFRON.

Więcej…
 

Małe Granty 2021

Email Drukuj PDF

Małe granty z budżetu Powiatu Myślenickiego na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2021

Zarząd Powiatu Myślenickiego określił tryb przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w ramach tzw. małych grantów w roku 2021.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Zarząd Powiatu Myślenickiego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Więcej informacji na stronie Powiatu Myślenickiego

 


Strona 1 z 24