Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szesnaste Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2015

Email Drukuj PDF

Minęło już piętnaście lat od chwili, gdy odbyła się pierwsza impreza integracyjna osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami powiatu myślenickiego. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie więc, Starosta Myślenicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach zamierzają zorganizować kolejne, XVI. Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2015.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 w dniu 18 czerwca br. (czwartek) w Myślenicach na Zarabiu przy zespole gastronomiczno rekreacyjnym "BANDEROZA" przy ul. Parkowej.

Więcej…
 

Powiatowa Konferencja o pieczy zastępczej

Email Drukuj PDF

O wyzwaniach stojących przed rodzinami zastępczymi oraz o trudnościach w wychowaniu i opiece nad dzieckiem dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w budynku Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”  w Myślenicach pod hasłem: „Wymagać i wspierać”.

Zaproszenie na konferencję przyjęły rodziny zastępcze, a także przedstawiciele instytucji zajmujących się szeroko pojętym  obszarem pieczy zastępczej, których przywitał, rozpoczynając spotkanie, dyrektor PCPR - Piotr Gofroń, podkreślając ogromną rolę rodzicielstwa zastępczego dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Więcej…
 

Konwent Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

Email Drukuj PDF

W wyniku wspólnie podjętej inicjatywy, w drugiej połowie 2014 roku, został powołany do życia Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego.

Członkami Konwentu są wszyscy Dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej z miast na prawach powiatu, działających na terenie województwa małopolskiego.

Więcej…
 

ŻEGNAMY STANISŁAWA CICHONIA

Email Drukuj PDF

ŻEGNAMY STANISŁAWA CICHONIA

 26.10.1960 r. –  23.11.2014 r.

Z wielkim smutkiem i bólem żegnamy na zawsze Stanisława Piotra Cichonia – wielkiego społecznika, prawdziwego przyjaciela osób niepełnosprawnych, który przez kilkanaście lat wspierał nas również prywatnie i całkiem bezinteresownie prowadząc Myślenickie Spotkania Integracyjne. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Dyrektorzy i pracownicy placówek pomocy społecznej Powiatu Myślenickiego.

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE
Nr DR-Z-021-24/2014
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
z dnia 21 listopada 2014 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami) oraz w oparciu o § 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zarządzam co następuje:

Więcej…
 


Strona 9 z 16