Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Piecza zastępcza Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Email Drukuj PDF

Logo Unia Europejska

Powiat Myślenicki zakończył działania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach realizacji zadania zakupiono 7 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w tym osób uczących się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia)  oraz ich opiekunów. Ogółem wsparciem zostało objętych 9 rodzin zastępczych oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu tj. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Lubniu oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  typu Rodzinnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Nowej Wsi.


Zakupiony sprzęt komputerowy oraz środki ochrony osobistej w całości rozdysponowano już wśród podmiotów pieczy zastępczej. Podopieczni rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymany sprzęt będą mogli wykorzystać do celów zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Sprzęt trafił do nich w drodze bezpłatnego użyczenia. Otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań w okresie epidemii COVID-19.

Fot. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19